Đông Tiến nằm bên bờ Nam sông Cầu có đường tỉnh lộ 295 chạy qua. Phía Bắc giáp huyện Hiệp Hòa Tỉnh Bắc Giang. Phía Xã Nam giáp dường quốc lộ 18 và Thị trấn Chờ huyện lị Yên Phong. ...